Materská škola Pod Rovnicami č. 1, Bratislava 841 04

Prevádzka V MŠ:

od 6,30 hod do 17,00 hod

 

Telefónny kontakt:

  • 0270711590

E-Mail: 

  • mspodrovnicami@gmail.com

 

Kontakt do jednotlivých tried:

  • LIENKY: 0904 283 668
  • ŽABKY: 0904 283 617
  • KURIATKA: 0904 283 661
  • MACKOVIA: 0904 283 622