Čo dieťa potrebuje do MŠ:

  • Náhradné oblečenie v igelitovej taške (spodná bielizeň, tričko, tepláky, v zime pančušky)
  • Prezuvky – pevná obuv, nie čierna podrážka
  • Pyžamko
  • Kópiu preukazu poistenca

Všetky veci dieťaťa je nutné označiť menom a priezviskom.

Do MŠ sa prijímajú iba zdravé deti. Ak má dieťa zdravotné problémy (kašeľ, nádcha, hnačka, zapálené očká, teplota, …) nepatrí do kolektívu, ohrozuje svoje zdravie aj zdravie kamarátov a personálu. Pedagogický pracovník má právo odmietnuť prevziať dieťa do kolektívu.

V zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zákonný zástupca dieťaťa (rodič) povinný, ak je jeho dieťa neprítomné v MŠ z dôvodu ochorenia viac ako 3 za sebou nasledujúce pracovné dni, odovzdať triednej učiteľke potvrdenie od lekára, že je dieťa zdravé.

Učiteľka zodpovedá za dieťa ktoré jej bolo odovzdané do triedy. Nenechávajte ich v šatni bez dozoru!