Začiatok školského roka 2017/2018

04.09.2017

Zadelenie detí do tried je zverejnené

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie Vás prosíme o trpezlivosť v dňoch 11.09. a 12.09.2017 – pondelok, utorok.

Materská škola bude v týchto dňoch i naďalej otvorená v krízovom režime, t.j. trieda Lienky bude spojená s triedou Mackovia a trieda Žabky bude spojená s triedou Kuriatka.

Preto prosíme rodičov, ktorí ešte majú možnosť ponechať si deti doma, aby nastúpili až v stredu 13.09.2017.

Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Občianske združenie (darovanie 2% z daní)

Číslo účtu: 20317785/6500

Tlačivo na stiahnutie tu

———————————————————————————————

je 4 – triedna, umiestnená v účelovej budove. Má školskú záhradu, ktorá je rozdelená na dve časti – na vyššej úrovni sa nachádzajú dve pieskoviská a hojdačky, v dolnej časti záhrady sú preliezačky, šmykľavky, hojdačky a pieskovisko. Areál záhrady je oplotený.

poskytuje celodennú i poldennú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Prevádzka MŠ je od 6:30 do 17:00 hod.

- V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne.

 

Deti sú rozdelené do tried podľa veku:

  • Žabky – 4 – 5 ročné deti – prevádzka od 7:30 – 16:00
  • Kuriatka – 3 – 4 ročné deti – prevádzka od 7:00 – 16:00
  • Mackovia – 5 – 6 ročné deti – prevádzka od 7:00 – 16:00
  • Lienky – 3 ročné deti – prevádzka od 6:30 – 17:00

 

Z dôvodu presúvania detí po prevádzke v triede je potrebné dbať aby mali tieto deti k dispozícií v skrinke tašku na uloženie osobných vecí.

Deti je potrebné vodiť do 8:00 a vyberať do 17:00

Do MŠ patria len zdravé deti !!!